KICKI ODIN FOTOGRAFI

Jag har fotograferat för mitt eget höga nöjes skull sedan slutet av 80-talet då jag gick en utbildning i foto/media på Biskops-Arnö Folkhögskola. Jag har från dokumentärfoto mer och mer dragits åt att utforska naturens många skepnader med ett särskilt intresse för detaljer.

PORTFOLIO