OM KICKI ODIN

Jag har fotograferat för mitt eget höga nöjes skull sedan slutet av 80-talet då jag gick en utbildning i foto/media på Biskops-Arnö Folkhögskola. Jag har från dokumentärfoto mer och mer dragits åt att utforska naturens många skepnader med ett särskilt intresse för detaljer.

Ända sedan barnsben har jag haft en självklar närhet till naturen och för mig är det samtidigt en komplex relation. Att vistas i naturen, ensam med min kamera ger mig både en känsla av trygghet, tröst och samtidigt stundvis stora ensamhetskänslor.